Resultaatgericht management

Het volledig en efficiënt managen van personeel in het algemeen en van flexpersoneel in het bijzonder is een sleutel factor in het succes van veel operationele bedrijven.

Op maat gemaakt

Ieder bedrijf dat bewust is van deze factor heeft al veel geïnvesteerd in standaard- of maatoplossingen.

De perfecte Oplossing

De gekozen oplossingen zijn nooit perfect en bieden altijd ruimte voor verbetering, hetzij in de planning algoritmen, in de database structuren, of in de integratie met de rest van de IT infrastructuur.

MANAGEMENT SUMMARY

WorkGenda – de dienst voor efficiënt management

Workgenda is een cloud SaaS dienst voor een volledig, effectief en efficiënt workforce management!

Alle stappen van workforce management worden volledig geadresseerd door Workgenda:
» Forecasting op basis van reële bedrijfsgegevens
» Capaciteitsplanning op basis van geforecaste behoeften aan competenties
» Communicatie - real-time
» Tijdregistratie - geïntegreerd met HRM payroll en invoicing
» Managementrapportages - real-time.

Workgenda integreert met het bestaande personeelsmanagement en de planning infrastructuur en maakt deze efficiënter door:
» het toevoegen van geautomatiseerde processen
» het toevoegen van real-time interactie met het personeel d.m.v. mobiele technologie
» het inzichtelijk en overzichtelijk maken van de operationele kosten
» het toevoegen van “een knop” overzichtelijke rapporten

Total WFM-NL

Managers hoeven het personneel niet meer te bellen: ze beschikken over real-time overzichten en rapporten, waardoor ze veel sneller en efficiënter kunnen werken en kunnen reageren op de ontstane situaties bij ziekte of verlof. Veel planningsituaties worden automatisch opgelost door Workgenda, mits er voldoende reserves in het personeelbestand aanwezig zijn.

Werknemers kunnen direct een planning inzien een accepteren, zich ziek melden of een geplande activiteit met een collega ruilen door gebruik van hun mobile telefoons.Tijd is geld: Workgenda regelt alles snel, op tijd en efficiënt en informeert alle betrokken partijen d.m.v. real-time notificaties.

WorkGenda – snel en makkelijk van start

WorkGenda is een SaaS dienst: geen installatie activiteiten, geen voorinvesteringen.
De implementatie van Workgenda binnen een organisatie gebeurt volgens een strak plan:

» Organisatie modelleren
» Integratie en migratie plan
» Training
» Integratie en migratie uitvoeren
» Monitoren en support.

De organisatie en de operationele procedures worden in kaart gebracht:
» Bedrijfs- en klantenlocaties
» Organisatie structuur
» Afdelingen en teams
» HRM-procedures en CAO-regels
» Huidige planning.

WFM Implementation_NL

Het Workgenda account voor een bedrijf wordt speciaal gemodelleerd op basis van de details van de organisatie. Het modelleren is geen softwareontwikkelingsproces maar een configuratieproces en dat betekent een kort implementatie traject.

Kenmerkend voor Workgenda is het gemak waarmee een organisatie zich Workgenda eigen kan maken. Zowel het webgedeelte als de mobiele applicaties kennen een optimaal gebruikersgemak. Alles werkt heel intuïtief en waar nodig is er online hulp beschikbaar.

Workgenda ontzorgt de dagelijkse bedrijfsplanning!

Workgenda wordt onder andere gebruikt door Klüh, een Duits-Nederlands facilitair dienstenbedrijf:

» De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning wordt verzorgd d.m.v. Workgenda
» Managers gebruiken tot 75% minder tijd voor het maken van de planning en het bellen van medewerkers
» Planningonzekerheid is gereduceerd tot praktisch nul
» Medewerkers reageren snel als er onverwacht behoefte is aan extra krachten
» Medewerkers reageren op een automatische oproep voor vervanging bij een ziekmelding.